Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 13 2013

sinfine
7754 538e 500
My cat needs this tag
sinfine
9849 d002
FOLLOW YOUR DREAMS

November 10 2012

sinfine
l0ki cat
sinfine
sinfine
sinfine
sinfine
6073 8411
Before Tyler Durden officially enters the Narrator's life when they're sitting together on the plane, he appears six times in the film. Four of those times, Tyler appears as a subliminal flash that occurs when the Narrator has a moment of frustration or anger during his insomnia daze. These, of course, create the foundation for Tyler.   
sinfine
3346 5f73
Reposted fromolk olk viatales-of-a-librarian tales-of-a-librarian
sinfine
3599 ff10
EA heard you pirate their games
sinfine

July 12 2012

sinfine
sinfine
4605 f95f
<3
sinfine
sinfine

Problem dzisiejszych mężczyzn polega bowiem na tym, że spora część z nich zapomina, na czym bycie mężczyzną polega. Otóż, panowie, kilka prostych wskazówek. Bycie mężczyzną polega na zdecydowaniu. Na tym, żeby robić, to o czym się pomyśli, nawet, jeśli oznacza to ryzyko niepowodzenia. Na tym, żeby umieć wydusić z siebie proste: „Umówisz się ze mną?”. Na tym, żeby umieć zacytować w odpowiedniej chwili choć jeden z zasłyszanych w filmie komplementów pod adresem swoje towarzyszki. Na tym, żeby, jak już się zgodzi na spotkanie, nie spędzać kolejnych trzech dni na dopytywaniu jej, gdzie też chciałaby się wybrać. Na tym, żeby, o ile odbierze telefon po pierwszym spotkaniu, nie zadręczać jej pytaniami o wrażenia z minionej randki, tylko zafundować jej o wiele lepsze niebawem… Na tym, żeby nie zmuszać kobiety do tego, żeby w waszym towarzystwie, to ona była facetem…

— eksmagazyn.pl
sinfine

/
sinfine
sinfine
sinfine
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl